Federgon vertegenwoordigt
bedrijven die actief zijn in:

Bookmark and Share

Certified Membership Projectsourcing

Alle projectsourcingbureaus aangesloten bij Federgon kunnen het kwaliteitslabel " Certified Member Projectsourcing" behalen. Dit gebeurt uitsluitend op initiatief van het lid, dat daartoe zelf een aanvraag moet indienen.

Het kwaliteitslabel bestaat uit twee nauw met elkaar verbonden pijlers, namelijk een deontologische code en een audit uitgevoerd door een extern organisme, namelijk BDO Belgium, dat hier optreedt als auditbureau. Via de audit wordt, onder meer, de correcte invulling van de regels vervat in de deontologische code gecontroleerd. Deze sectorspecifieke deontologische code komt bovenop het Kwaliteitscharter van Federgon dat door alle leden van de federatie onderschreven moet worden.

Doelstelling van het label is het vrijwaren van de belangen van de projectmedewerkers, de opdrachtgevers en de sector. Het biedt garanties over de juiste toepassing van de regelgevingen en onderstreept tevens het voortdurende streven van de certified members naar een optimale  kwaliteit van hun dienstverlening. Zo komen, onder meer, volgende thema’s aan bod:

  • Know how en beroepsbekwaamheid van het lid
  • Aanvaarding en uitvoering van de opdracht
  • Vertrouwelijkheid
  • Ethisch ondernemen
  • Burgerlijke aansprakelijkheid

Aan de hand van ad random geselecteerde individuele dossiers van projectmedewerkers, zowel werknemers als zelfstandigen, en op basis van documenten die moeten worden voorgelegd door het lid (contracten, arbeidsovereenkomsten, sociale documenten, attesten, …) worden alle thema’s daadwerkelijk afgetoetst. Het auditbureau maakt daarbij gebruik van een puntensysteem waarbij de lat zeer hoog wordt gelegd. Medewerkers en opdrachtgevers kunnen dan ook in het volste vertrouwen samenwerken met de projectsourcingbureaus die drager zijn van het kwaliteitslabel omdat ze de zekerheid hebben dat de regelgeving correct wordt toegepast.

Het verslag van het auditbureau is voor de leden daarenboven een bron van informatie rond thema’s of punten in hun werking die mogelijk nog bijgestuurd kunnen worden.

U kunt de leden met het kwaliteitslabel Certified Member Projectsourcing hier terugvinden in de ledenlijst.

Created by Pixular

© 2013 Federgon - Federatie van HR-dienstverleners
All rights reserved