Federgon vertegenwoordigt
bedrijven die actief zijn in:

Bookmark and Share

De Ombudsdienst voor de private arbeidsbemiddeling werkt op basis van een procedure (PDF) die door de Algemene Vergadering van Federgon vastgelegd is. Alle Federgon-leden hebben er zich toe verbonden de vooropgestelde procedure strikt na te leven.

De Ombudsdienst is enerzijds bevoegd voor het beantwoorden van vragen om informatie en anderzijds voor het behandelen van klachten van werknemers of kandidaten die werken voor of in contact zijn met een bedrijf dat lid is van Federgon. Werknemers of kandidaten die in contact zijn met of werken voor niet-aangesloten bedrijven kunnen geen klacht indienen, maar wel informatie vragen.

Contact

Voor bijkomende inlichtingen kan u dit formulier invullen.

U kan ook schriftelijk contact opnemen met:
Mevr. Ilse Platteau
Ombudsdienst voor de private arbeidsbemiddeling
Havenlaan 86 C bus 302, 1000 Brussel
T 0800 99 823 | F 02 423 21 97 | e-mail | www.ombudsman.be

Created by Pixular

© 2013 Federgon - Federatie van HR-dienstverleners
All rights reserved