Is uw organisatie klaar voor 25 mei 2018?

Is uw organisatie klaar voor 25 mei 2018?

 

Federgon informeert en begeleidt uw onderneming op het vlak van GDPR.

Vanaf 25 mei 2018 treedt de "Algemene Verordening Gegevensbescherming", internationaal beter bekend onder de naam GDPR (General Data Protection Regulation), in werking.

Technologische evoluties zorgen ervoor dat er een steeds grotere hoeveelheid persoonlijke gegevens kan verwerkt worden, vaak zelfs zonder dat men zich daarvan bewust is. De GDPR werd dan ook uitgewerkt om een betere bescherming van deze gegevens te verzekeren, in een wereld waarin de digitalisering een steeds grotere plaats inneemt.

De verwerking van persoonlijke gegevens/persoonsgegevens neemt een cruciale plaats in in de werking van bedrijven. Door de veelheid aan persoonsgegevens die circuleren, zal geen enkele organisatie nog ontsnappen aan de toepassing van de GDPR. Ook voor de leden van Federgon zijn data en persoonsgegevens een wezenlijk onderdeel van hun activiteit. Federgon engageert zich om haar leden zo goed mogelijk te ondersteunen om zich voor te bereiden op de toepassing van de GDPR.

Om de omvangrijke verordening beheersbaar te maken voor haar leden, heeft Federgon een “selfscan” ontwikkeld. De selfscan is één van de middelen om te voldoen aan de verplichting van verantwoording (“accountability”), die een zeer belangrijke plaats inneemt in de GDPR. Meer dan ooit zullen de Federgon-leden moeten kunnen bewijzen dat ze de nodige demarches nemen om te voldoen aan de verschillende verplichtingen van de GDPR. De selfscan is hierbij een hulpmiddel. Door de selfscan wordt de theorie omgezet in de praktijk en de Federgon-leden kunnen deze tool gebruiken om het proces van verwerking van persoonsgegevens binnen hun organisatie in kaart te brengen en het beleid indien nodig aan te passen.

Hebt u vragen over de GDPR? Wilt u de ‘Federgon GDPR selfscan’ gebruiken? Heeft uw organisatie nood aan extra begeleiding op het vlak van GDPR?