Het Federgon-cijfer van de maand november 2017

Het Federgon-cijfer van de maand november 2017

Het producentenvertrouwen nam tijdens de maand oktober met 4 punten toe tot 0,5. De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België heeft zich in die zin in oktober aanzienlijk hersteld na een periode van lichte daling gedurende de zomermaanden. Een stijging van 4 of meer punten van deze indicator heeft sinds januari 2000 slechts 3 keer plaatsgevonden (3 keer in 2009). En dit dan nog na een periode van scherpe dalingen. De conjunctuurbarometer wordt als een vooroplopende en nauwkeurige indicator van de economische groei in België en zelfs in het eurogebied beschouwd.

Ook het consumentenvertrouwen blijft in oktober verstevigen. Voor deze indicator werd een dergelijk hoog niveau voor het laatst opgetekend in juli 2001.