Publicaties

Over de publicaties

Federgon publiceert brochures, folders, jaarverslagen, newsletters,… en andere publicaties over de arbeidsmarkt en de sectoren die zij vertegenwoordigt. Bepaalde uitgaves zijn ook online beschikbaar. U vindt hier een overzicht van de meest recente publicaties.

 

Publicaties

De verwachte economische groei voor 2017 werd door de NBB opgetrokken tot 1,7% op jaarbasis. Ook in 2018 zou de Belgische economie dat tempo aanhouden. Daarna zal de groei geleidelijk teruglopen tot 1,4 % in 2020, vooral ten gevolge van de geleidelijke vertraging van de buitenlandse afzetmarkten en de afkoeling van de investeringscyclus van de ondernemingen, alsook van de traditionele post-electorale teruggang van de lokale overheidsinvesteringen.

De nettowerkgelegenheidscreatie piekte in 2017. Het aantal werkenden groeit nu reeds twee jaar lang bijna even sterk als de bedrijvigheid. Het lijdt, volgens de NBB, weinig twijfel dat die jobcreatie aangedreven is door de recente beleidsmaatregelen, met name de loonkostenmatiging en bepaalde structurele hervormingen die het effectieve arbeidsaanbod vergroten, wat zich onder meer vertaalt in een toenemende participatiegraad van vooral oudere werknemers. Toch wordt er in de huidige prognoses nog steeds van uitgegaan dat de werkgelegenheidsintensiteit van de groei zich zal normaliseren, niet alleen omdat de loonkosten weer opveren maar ook door de toenemende impact van knelpunten op de arbeidsmarkt.

Binnenlandse werkgelegenheid (gemiddelde jaar-op-jaar verandering)

2016: +57.700

2017: +69.400

2018: +54.000

2019: +37.600

Meer lezen? Klik hier.

  • Uitzendarbeid met overeenkomst van onbepaalde duur
  • De uitzendsector opnieuw pionier als het over vereenvoudiging gaat!
  • ...

 

Lees hier de volledige newsletter...

Een nieuwe en bijkomende dienstverlening aan onze leden

Om een antwoord te bieden op de vraag van sommige leden naar individuele juridische begeleiding, op maat van hun bedrijf, of bepaalde individuele opleidingen (bv. over GDPR, sociaalrechtelijke thema’s), is er binnen de juridische dienst een Expertise Center opgericht. Dit is een volledig nieuwe vorm van dienstverlening.

Dit Expertise Center moet de leden van Federgon in staat stellen een beroep te doen op de ervaring en doorgedreven knowhow van de Federgon-juristen, voor opdrachten waarvoor we tot voor kort moesten doorverwijzen naar advocatenkantoren, consultants, …

De absolute voorrang blijft uiteraard uitgaan naar het bestaande dienstenaanbod van de juridische dienst, waaraan overigens niets zal gewijzigd worden.

Lees onze brochure voor meer gedetailleerde informatie over hoe en waarvoor u een beroep kunt doen op het Expertise Center.

Voor al uw vragen: legal@federgon.be. Nog geen lid van Federgon? Vraag informatie via membership@federgon.be.

Volgens studiewerk van de Oostenrijkse professor Friedrich Schneider van de Johannes Kepler-universiteit in Linz, is de zwarte economie in ons land sinds 2003 een kwart kleiner geworden. De zwarte economie in ons land bedraagt 15,6 procent van het officiële bruto binnenlands product (bbp). Professor Schneider voert de studie al jaren uit.

De studie levert twee conclusies op. De eerste is dat qua zwarte economie België tot Zuid-Europa behoort. Met 15,6 procent moet ons land alleen Griekenland (21,5 procent), Italië en Spanje laten voorgaan in het onderzoek. Zestien andere landen presteren beter. Maar omdat Schneider zijn studie al sinds 2003 uitvoert, blijkt ook dat de zwarte economie kleiner wordt. In 2003 was ze nog 21,4 procent van het bbp groot.