Publicaties

Over de publicaties

Federgon publiceert brochures, folders, jaarverslagen, newsletters,… en andere publicaties over de arbeidsmarkt en de sectoren die zij vertegenwoordigt. Bepaalde uitgaves zijn ook online beschikbaar. U vindt hier een overzicht van de meest recente publicaties.

 

Publicaties

Tijdens de persconferentie van 19 april 2018, heeft Federgon haar jaarcijfers 2017 voorgesteld.

 

Ontdek alle cijfers hier...

Over de periode 2018-2023 zouden in totaal 240.000 banen gecreëerd worden, of gemiddeld 40.000 per jaar. Het aantal loontrekkenden in de privésector zou stijgen met 176.000, het aantal zelfstandigen met 54.000 en de werkgelegenheid in de publieke sector met 10.000 eenheden. Maatregelen gericht op het beperken van de arbeidskosten voor loontrekkenden ondersteunen de werkgelegenheidsgroei vooral tijdens de jaren 2017, 2018 en 2020. De werkgelegenheidsgraad (20-64 jaar) zou geleidelijk toenemen tot 70,3 % in 2020 – wat ruim onder de doelstelling (73,2 % in 2020) uit de EU2020-strategie blijft – en tot 71,7 % in 2023.

Het aantal werklozen (met inbegrip van de niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen) zou over de periode 2018-2023 in totaal met 150.000 personen afnemen, rekening houdend met de verdere toename van de beroepsbevolking.

Meer info: www.plan.be.

De HR-dienstverlener onder de digitale sloophamer?

Midden 2015 publiceerde Federgon het "Foresight 2020"-rapport. In deze toekomstverkenning werden de belangrijkste trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bestudeerd. De bedoeling was vooral de impact hiervan op de HR-dienstverlening en -dienstverlener in kaart te brengen. De basis voor de oefening werd gelegd door Idea Consult. Via een uitgebreide bevraging bij de HR-bedrijven kwam naar voren dat de technologisering (robotisering, digitalisering) de op één na belangrijkste trend was met de grootste verwachte impact op enerzijds de arbeidsmarkt, maar anderzijds ook op het eigen beroep. De technologisering zou met andere woorden een belangrijke invloed hebben op de vraag naar arbeidskrachten, vanuit zowel kwalitatief als kwantitatief oogpunt, maar zou tevens de invulling van het eigen beroep sterk wijzigen.

Minder dan drie jaar na het onderzoek wordt duidelijk dat de impact van technologie in zowel HR als HR-beroepen steeds dominanter wordt en wellicht zelfs nog is onderschat. De belangrijkste evoluties spelen zich af op het vlak van Rekrutering & Selectie. In de nieuwe paper "De HR-dienstverlener onder de digitale sloophamer?" krijgt u een update en een overzicht van de meest recente evoluties en de impact ervan op HR en de Federgon-sectoren.

 

www.foresight2020.be

  • Federgon is verheugd dat de regering uitzendarbeid in de openbare sector eindelijk invoert
  • Federgon heeft een platform opgericht voor leden die zich specialiseren in well-being
  • ...

 

Lees hier de volledige newsletter...