Toename van de uitzendactiviteit in november

In de maand november 2017 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +0,15% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze toename is toe te schrijven aan een ongelijke evolutie in de segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam af met -0,03% in het arbeiderssegment en nam toe met +0,39% in het bediendesegment.

In vergelijking met de maand november van vorig jaar liet de uitzendsector een stijging met +2,49% optekenen (tegenover +2,56% in oktober 2017). Dit cijfer is het resultaat van een toename van de activiteit met +2,16% in het arbeiderssegment en een toename met +2,98% in het bediendesegment.

De Federgon-index bereikte 273,0 punten in november 2017 tegenover 272,6 punten in oktober. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 1995 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

Market Update

Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.