Afname van de uitzendactiviteit in oktober

In de maand oktober 2017 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -0,62% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze afname is toe te schrijven aan een negatieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam af met -0,27% in het arbeiderssegment en met -1,09% in het bediendesegment.

In vergelijking met de maand oktober van vorig jaar liet de uitzendsector een stijging met +2,56% optekenen (tegenover +6,78% in september 2017). Dit cijfer is het resultaat van een toename van de activiteit met +3,51% in het arbeiderssegment en een toename met +1,20% in het bediendesegment.

De Federgon-index bereikte 272,8 punten in oktober 2017 tegenover 274,5 punten in september. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 1995 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

Market Update

Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.