Afname van de uitzendactiviteit in juli

24/08/2017

In de maand juli 2017 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -0,63% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze afname is toe te schrijven aan een negatieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam af met -0,96% in het arbeiderssegment en met -0,17% in het bediendesegment.

In vergelijking met de maand juli van vorig jaar liet de uitzendsector een stijging met +6,44% optekenen (tegenover +9,76% in juni 2017). Dit cijfer is het resultaat van een toename van de activiteit met +7,36% in het arbeiderssegment en een toename met +5,35% in het bediendesegment.

De Federgon-index bereikte 274,9 punten in juli 2017 tegenover 276,7 punten in juni. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 1995 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

Market Update

Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.