Federgon vertegenwoordigt
bedrijven die actief zijn in:

Bookmark and Share

Certified Membership

Label 'Certified'

Uitzendkantoren hebben de mogelijkheid om hun Federgon-lidmaatschap te koppelen aan een "Certified"-kwaliteitslabel. Om de leden te steunen in hun streven naar kwaliteit wordt voor uitzendbedrijven de mogelijkheid voorzien een label Interim Certified te behalen.

Wat is het Certified Membership?

Om toe te treden tot Federgon zijn er vier voorwaarden van toepassing, met name:

  • het Kwaliteitscharter onderschrijven
  • de reglementering naleven
  • de ledenbijdragen betalen
  • de basisinformatie verstrekken.

Deze 4 voorwaarden zijn verplicht voor alle leden. Het "Certified"-kwaliteitslabel daarentegen is een bijkomende kwaliteitscertificering en is facultatief.

Er zijn bijgevolg twee mogelijke vormen van Federgon-lidmaatschap voor uitzendkantoren: Member en Certified Member.

Hoe kunt u Certified Member worden?

Het "Certified"-kwaliteitslabel steunt op 3 pijlers: gedragscode, opleiding en audit.

Het label berust met andere woorden op:

  1. verplichtingen i.v.m. de gedragscode van de Commissie Uitzendarbeid
  2. verplichtingen i.v.m. het slagen van de vaste medewerkers die actief zijn in de agentschappen van de leden voor examens inzake de sociale reglementering
  3. slagen voor een door een extern organisme bij het lid uitgevoerde audit met het oog op preventie en controle: een eerste audit om het label te behalen en daarna, minstens om de twee jaar, een periodieke audit om het label te behouden

Enkel indien voldaan wordt aan de hierboven vermelde componenten wordt het Certified Membership toegekend voor een wel bepaalde periode.

Hoe herkent u een Certified Member?

Certified Members onderscheiden zich door het Federgon "Certified" logo te gebruiken.

U kunt de leden met kwaliteitslabel "Interim Certified" hier terugvinden in de ledenlijst.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit "Certified"-kwaliteitslabel kunt u steeds terecht bij Herwig Muyldermans, Algemeen Directeur: 02/203 38 03 of via mail.

Created by Pixular

© 2013 Federgon - Federatie van HR-dienstverleners
All rights reserved