Toename van de uitzendactiviteit in juni

Toename van de uitzendactiviteit in juni

31/07/2017
In de maand juni 2017 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +3,50% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze toename is toe te schrijven aan een positieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam toe met +3,12% in het arbeiderssegment en met +4,02% in het bediendesegment.
 
In vergelijking met de maand juni van vorig jaar liet de uitzendsector een stijging met +9,93% optekenen (tegenover +3,11% in mei 2017). Dit cijfer is het resultaat van een toename van de activiteit met +11,27% in het arbeiderssegment en een toename met +8,06% in het bediendesegment. 
 
De Federgon-index bereikte 277,3 punten in juni 2017 tegenover 267,9 punten in mei. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 1995 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

Market Update

Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.